Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Paweł Charkiewicz

Armenia: British Ambassador on Facebook

On Friday, 16th December, Charles Lonsdale, British Ambassador to the Republic of Armenia, will be on Facebook, answering users’ questions – join and add your own.

Facebook Comments

Rodowity Podlasiak z dziada, Poleszuk z pradziada. Z wykształcenia politolog(AP) i europeista(UW). Obecnie kończy edukacje w Studium Europy Wschodniej UW. Samozwańczy spec od Ukrainy i mniejszości narodowych w Polsce. Notoryczny eksplorator Krymu. Miłośnik Azji Centralnej. Ostatnio amator Kaukazu. Zna języki polski, angielski, rosyjski i ukraiński.

Load all