Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Paweł Charkiewicz

Poaching as a Social Probem

Poaching has become a serious problem in Armenia. Watch a video made by blogger Msheci-Talinci about how economy and environmental protection clash. Caution! Violent scenes!

Facebook Comments

Rodowity Podlasiak z dziada, Poleszuk z pradziada. Z wykształcenia politolog(AP) i europeista(UW). Obecnie kończy edukacje w Studium Europy Wschodniej UW. Samozwańczy spec od Ukrainy i mniejszości narodowych w Polsce. Notoryczny eksplorator Krymu. Miłośnik Azji Centralnej. Ostatnio amator Kaukazu. Zna języki polski, angielski, rosyjski i ukraiński.

Load all