Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Krzysztof Nieczypor

Ukraine: Yanukovych Granting Pardon

Krzysztof Nieczypor
Editor at Eastbook.eu

Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich UW oraz podyplomowych Studiów Wschodnich w Studium Europy Wschodniej.

Load all