Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Tomasz Horbowski

Moldova: A Candidate At Last

At a press conference, leaders of the ruling coalition presented their candidate for the post of the country’s president: Nicola Timofti, Chairman of Superior Council of Magistrates. Elections are due on Friday!

Facebook Comments

Tomasz Horbowski, rocznik 1985. Absolwent Studium Europy Wschodniej na specjalizacji Europa Wschodnia/Azja Centralna i Papieskiego Wydziału Teologicznego "Bobolanum". Spędził rok w Kazachstanie na stypendium naukowym w Ałmaty. Pracuje w Centrum Informacyjnym dla Władz Lokalnych w Mołdawii. Idealista z urodzenia, przekonania i wyboru.

Load all