Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Łukasz Grajewski

Ukraine: Beaten in a Market

The Ukrainian Week informs that civic activism in Ukraine may pose a risk to health. Some activists checking food quality in markets were brutally beaten by security.

Facebook Comments
Łukasz Grajewski

Socjolog, absolwent Studium Europy Wschodniej UW. Pracował w administracji publicznej, aktywny w trzecim sektorze (Fundacja Wspólna Europa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Inicjatywa Wolna Białoruś). Autor licznych publikacji o Europie Wschodniej w polskich mediach.

Contact: [email protected]

Load all