Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Łukasz Grajewski

Ukraine: Situation of NGOs

The Ukrainian Week writes about the third sector in Ukraine. You can read how oligarchs’ foundations function and where local NGOs seek funds. Interesting!

Facebook Comments
Łukasz Grajewski

Socjolog, absolwent Studium Europy Wschodniej UW. Pracował w administracji publicznej, aktywny w trzecim sektorze (Fundacja Wspólna Europa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Inicjatywa Wolna Białoruś). Autor licznych publikacji o Europie Wschodniej w polskich mediach.

Contact: [email protected]

Load all