Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Tomasz Horbowski

Ukraine: Boycott

“Boycott Yanukovych, not Ukrainians”, calls Jarosław Hrycak in Krytyka Polityczna (pl). We totally agree.

Facebook Comments

Tomasz Horbowski, rocznik 1985. Absolwent Studium Europy Wschodniej na specjalizacji Europa Wschodnia/Azja Centralna i Papieskiego Wydziału Teologicznego "Bobolanum". Spędził rok w Kazachstanie na stypendium naukowym w Ałmaty. Pracuje w Centrum Informacyjnym dla Władz Lokalnych w Mołdawii. Idealista z urodzenia, przekonania i wyboru.

Load all