Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Paweł Lickiewicz

Economic Forum in Krynica: The Panels

Eastbook.eu is a media patron of the 22nd Economic Forum held in Krynica, Poland. Between 4th and 6th September, Eastbook Team will be covering the event, summing up the most interesting debates, sessions and discussions on Eastern Europe, energy, Euro crisis and new media. From among more than 150 panels we have chosen those focused on East-West relation in Europe. Here are the forst two days of the Forum in Polish.

22nd Economic Forum, Award for the Man of the Year, author: Artur Kacprzak

4 September

Sesja Plenarna: Nowe Wizje na Trudne Czasy. Europa i świat wobec kryzysu – relacja Artura Kacprzaka

Kryzys nie jedno ma imię. Ale czym jest na prawdę i czy na pewno rozumiemy je tak samo w Europe Wschodniej i Zachodniej? Chyba nie i być może od tego powinniśmy zacząć poszukiwanie rozwiązań – Nowej Wizji na Trudne Czasy, jak proponują nam organizatorzy XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Wybory parlamentarne na Ukrainie: integracja europejska czy status quo? – relacja Pawła Charkiewicza

Wybory parlamentarne na Ukrainie jako najważniejsze wydarzenie polityczne w tym roku będą miały bardzo duże znaczenie dla formowania relacji ukraińsko–unijnych. Będą one wskaźnikiem tego, jaki ma kształt demokracja na Ukrainie oraz czy obecna ekipa władzy chce budować rzeczywiste standardy europejskie. Czy na pewno spierali się eksperci i praktycy z Ukrainy, Polski i Niemiec.

Scena polityczna Rosji 2012. Czy zmierzch “suwerennej demokracji”? – relacja Tomka Horbowskiego

Jak w cztery minuty opowiedzieć o Rosji, Rosjanach i idei, wokół której można zbudować rosyjską tożsamość – trudne zadanie. Udało się zarysować pewne problemy. Czy zdołano zainspirować słuchających? … nie za bardzo. Znów podsumowano, że Rosja jest zbyt bliska Zachodowi, by była mu zupełnie obca i zbyt daleka, by stała się jego częścią. Na szczęście o Rosji powiedziano w Krynicy coś jeszcze.

Czy strefa euro = kryzys polityczny? – relacja Mateusza Lufta

Stworzenie strefy Euro było projektem politycznym stworzonym w latach wzrostu. Obecny kryzys powoduje pytanie o sensowność projektu, jakim jest wspólna Europa i wspólna gospodarka. Czy w ekonomicznym „dołku” powinniśmy reformować Unię, czy twardo wymagać respektowania zasad?

Stracone pokolenie Europy? Jak walczyć z bezrobociem młodych w czasach kryzysu? – relacja Karoliny Demus

“Edukacja, edukacja, edukacja” – użycie cytatu z Tony’ego Blaira z 2007 roku nie wróży dobrze walce z wysokim bezrobociem wśród młodych obywateli Unii Europejskiej. Rok, w którym ówczesny premier Wielkiej Brytanii kładł tak wielki nacisk na kształcenie młodych obywateli, był także zmierzchem jego gabinetu. 

5 September

Visit the photo gallery of Krynica

9.00- 10.30 Sesja plenarna: Spójność i konkurencyjność w Europie Środkowo-Wschodniej. Odważne wybory i przywództwo czy stracona szansa – relacja Pawła Charkiewicz

Podczas gdy unijne instytucje są skupione na negocjacjach nad kształtem kolejnego budżetu i wydatkami na politykę spójności, kluczowa jest kwestia skuteczności państw regionu w wykorzystaniu funduszy na modernizację gospodarki i infrastruktury. Jak spożytkować budżet, aby przyspieszyć rozwój Europy Środkowo–Wschodniej? Przyciągnąć inwestycje i stworzyć atrakcyjne miejsca pracy? Podnieść konkurencyjność nie tylko w ramach regionu, ale również w ramach całej Unii Europejskie. Reprezentanci regionalnych ośrodków wpływu; rządowe instytucje i NGO przekonywali, że Europa potrzebuje zjdecnoczenia w dobie kryzysu. Czy pojawi się nowy Robert Schuman a Europa stanie się superpaństwem? – zdania były podzielone.

10.40 – 11.55 Europa Środkowo-Wschodnia a Euro – wyzwania, perspektywy, zagrożenia – relacja Mateusza Lufta

Ekonomiści są zgodni. Jesteśmy w drugiej fazie kryzysu ekonomicznego. Sytuacja po kilku latach jest dużo trudniejsza. Nie wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają takie same szanse wyjścia z kryzysu. Inwestorzy bardziej optymistycznie oceniają banki z krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej niż banki z tzw. „Starej Europy”. Panel rozpoczął się prezentacja raportu o stanie gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, który jest dostępny na stronach PWC.

10.40 – 11.55 W cieniu geopolityki: UE, NATO, Liga Arabska – nowe rozdanie. Relacja Karoliny Demus

Co najmniej szare chmury gromadzą się nad Europą w kontekście kontynuacji jej roli jako globalnego aktora. Prognozy zdają się wykluczać udział podzielonej wewnętrznie – choćby w sprawie głównego kierunku polityki zagranicznej – Unii w faktycznym rozwiązywaniu konfliktów na południe i południowy wschód od swych granic w przyszłych dekadach. Charakter tychże konfliktów też nie rokuje większych zmian w bliskiej przyszłości. Stagnacja trwa, przyczajone Chiny uważnie śledzą sytuację i na Bliskim Wschodzie, i na swoich północnych granicach.

10.40-11.55 Polskie inwestycje zagraniczne – na wschód czy na zachód? Czy państwo powinno wspierać ekspansję zagraniczną polskich firm? – relacja Artura Kacprzaka 

Polskie inwestycje zagraniczne – na wschód czy na zachód? Czy państwo powinno wspierać ekspansję zagraniczną polskich firm?“-  zdecydowanie prowadzi w konkursie na najbardziej optymistyczny panel XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Znakomici paneliści i dobra moderacja wyraźnie rozluźnionego Andrzeja Klesyka wyłonili obraz omalże cukierkowej współpracy polskiego biznesu i polskiego państwa.

10.40 – 12.00 Wyścig po gaz łupkowy. Nowy impuls dla polskiej gospodarki – relacja Pawła Lickiewicza 

Na XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy PKN Orlen wraz z CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych przedstawiły raport dotyczący gazu łupkowego do 2025 roku. CASE przewiduje ponad pół miliona nowych miejsc pracy oraz 87 mld złotych, które zasilą polski budżet w 2020 roku. Rozpoczęcie wydobywania błękitnego paliwa z łupków nie tylko zwiększy znaczenie Polski na arenie międzynarodowej ale i poprawi pozycję negocjacyjną pozostałych krajów Europy, które kupują gaz od Gazpromu.

10.40-11.45 Przeżyjmy to jeszcze raz czyli jak wykorzystać mistrzowskie doświadczenia po UEFA EURO 2012 – relacja Pawła Charkiewicza

Jak wykorzystać doświadczenie zdobyte w trakcie UEFA Euro 2012? Celem debaty było podsumowanie projektu UEFA EURO 2012. Zidentyfikowano także najlepsze praktyki związane z zarządzeniem projektem o rekordowej jak na polskie warunki skali oraz przełożenie ich na dalsze działania jednostek w nim uczestniczących.

10.40 – 11.55 W cieniu geopolityki: UE, NATO, Liga Arabska – nowe rozdanie – relacja Karoliny Demus

Co najmniej szare chmury gromadzą się nad Europą w kontekście kontynuacji jej roli jako globalnego aktora. Prognozy zdają się wykluczać udział podzielonej wewnętrznie – choćby w sprawie głównego kierunku polityki zagranicznej – Unii w faktycznym rozwiązywaniu konfliktów na południe i południowy wschód od swych granic w przyszłych dekadach. Charakter tychże konfliktów też nie rokuje większych zmian w bliskiej przyszłości. Stagnacja trwa, przyczajone Chiny uważnie śledzą sytuację i na Bliskim Wschodzie, i na swoich północnych granicach.

12.05 – 13.05 W jaki sposób Partnerstwo Wschodnie może pomóc w uregulowaniu konfliktów w regionie? – relacja Tomasza Horbowskiego

Choć Partnerstwo Wschodnie nie jest narzędziem do rozwiązywania konfliktów, to jednak może pomóc w uregulowaniu sytuacji w regionie. W jaki sposób? Sprzyjając dialogowi, współpracy i zbliżając kraje Partnerstwa do Unii Europejskiej. Czy to się udaje? Są wątpliwości. O Partnerstwie, roli Rosji i UE debatowali eksperci i politycy.

14:25 –  15:25 Niezależne media w autokratycznym społeczeństwie luksus czy konieczność ekstrakt – relacja Pawła Charkiewicz

Wspólną cechą przestrzeni postradzieckiej są problemy z wolnością mediów. W różnych krajach mają one różne natężenie i wy­miar. Na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie niezależne media działają w różnych warunkach. Pozornie wolny pozostaje Internet, w miarę nieza­leżna prasa drukowana nie ma wpływów, a media elektroniczne są coraz bardziej zdominowane przez władzę i związanych z nią ludzi. Mimo to we wszystkich krajach postradzieckich istnieją wyspy wolności słowa. Czy wolne media nadal mają sens?

 

14:25 – 15:25 Czy i jak reformować systemy emerytalne starzejącej się Europy? – relacja Mateusza Lufta

Pytanie nie powinno brzmieć czy reformować systemy emerytalne w Europie, ale w jaki sposób. Ekonomiczne argumenty na temat konieczności reform emerytalnych przetoczyły się przez Polskę przy okazji kontrowersyjnego projektu rządowego. Wystarczy wspomnieć, że w ciągu ostatnich dwóch dekad przeciętna długość życia Polaków wzrosła o pięć lat, proporcja pracujących do niepracujących pogarsza się, a za 50 lat będzie nas nawet o 6 do 8 milionów mniej.

14.25-15.25 Co z tym euro? – relacja Tomka Horbowskiego

Czy i kiedy strefa euro się rozpadnie – zastanawiali się czołowi polscy ekonomiści podczas dyskusji o przyszłości Europy. Większość nie bierze takiego scenariusza pod uwagę. Choć byli tacy, którzy wieszczą upadek wspólnej waluty. Wszyscy zgodzili się, że niszczy ją niepewność. Co dalej? Czas pokaże. A do Polski zbliża się recesja.

15.45 – 17.10 Sesja plenarna o losach świata – relacja Pawła Lickiewicza

Główna sesja plenarna drugie dnia XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy postawiła przed sobą bardzo trudne zadanie. Paneliści, pośród których był wiceminister Hong Jun Yu z Chin, wicepremier Mołdawii,  Valeiu Lazar czy Prezes na Europę Centralną i Wschodnią, Schneider Electric z Francji, próbowali odpowiedzieć na pytanie jak wyjść ze światowego kryzysu ekonomicznego. Starano się wypracować strategię rozwoju świata. Ambitnie jak na 1,5 godzinny panel.

7 September

9.00 – 10.30 Sesja plenarna: Państwa postkomunistyczne – między marzeniami a rzeczywistością – relacja Pawła Charkiewicza

Tempo transformacji i modernizacji oraz jej rezultaty w ogromnej mierze zależą od sytuacji wewnętrznej poszczególnych krajów. Potrzebna jest refleksja o warunkach, przeszkodach i problemach, które różnicują zarówno tempo jak i rezultaty transformacji. Paneliści zaproszeni do rozmowy to doświadczeni praktycy, których doświadczenia i starania doprowadziły do upadku systemu komunistycznego w Europie. Spotkanie w założeniu miało zweryfikować współczesne oddziaływanie haseł, które stały się drogą wolność wyboru i demokracji. Usłyszeć można tez było propozycje rozwiązań dla Europy przyszłości.

10:40 – 11:40 Czy reformy w Mołdawii się powiodą? – relacja Mateusza Lufta

Pierwsza połowa kadencji premiera Vlada Filata już za nami. W ciągu ostatnich dwóch lat Mołdowa podjęła kurs na Europę, przeprowadzając szereg liberalnych reform. Kraj Lazara wciąż czeka na zmiany. Choć można mówić szybko przeprowadzonych reformach, eksperci nadal wyliczają co  jeszcze zostało do zrobienia.

10:40 – 11:50 Europa została w tyle: czas na Kreatywne Przemysły – relacja Karoliny Demus

“Powinniśmy kierować technologiami, a nie pozwalać, aby one nami kierowały” – Europa musi wybrać sektor, w którym ma faktyczne szanse na konkurowanie z resztą świata:  “Uczmy tworzyć aplikacje, a nie jedynie z nich korzystać, już na wczesnym etapie”.

11.50 – 12.50 Tranzyt rosyjskiego przez Ukrainę – a co jeżeli ci powiem, że problemu nie ma? – relacja Pawła Lickiewicza

Panel o tranzycie rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy rozbił się na dwa bloki. Niezależny ekspert ukraiński, Walentin Zemlanskij przekonywał, że kwestia cen gazu i kontroli sieci przesyłowych stanowi absolutne być albo nie być Ukrainy. Pewnym zaskoczeniem było stanowisko innego ukraińskiego specjalisty z Europejskiego Forum Geopolitycznego, Marata Terterova, który przekonywał, że problem tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy nie stanowi problemu bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej.

11.50 – 12.50 Demokracji we Wschodniej Europie nie da się przyspieszyć – relacja Artura Kacprzaka

Do demokracji nie ma dróg na skróty. Ani w Europie Wschodniej, ani nigdzie indziej na świecie. Musimy pozostać kategoryczni wobec reżymów, wspierać ich obywateli i cierpliwie czekać na efekty – wnioski po panelu: Demokracja: cel czy warunek? Warunkowość w polityce zagranicznej Unii Europejskiej

11.50 – 12.50 Polityka sankcji UE wobec wybranych państw Partnerstwa Wschodniego – relacja Pawła Charkiewicza

Aby potępić niedemokratyczne zachowania i łamanie praw człowieka w krajach Partnerstwa Wschodniego, Unia Europejska decyduje się czasem na zastosowanie sankcji. Rozmowa panelistów krążyła wokół zagadnień; Czy polityka sankcji stoso­wana przez UE jest skuteczna i konsekwentna? Czy faktycznie uderza ona w osoby odpowiedzialne za naruszenia wartości demokratycznych czy w zwykłych obywateli? Czy sankcje to skuteczne narzędzie nacisku?

13.00 – 14.00 Unia Euroazjatycka i Unia Europejska – bilans otwarcia – relacja Tomasza Horbowskiego

Czy Unia Euroazjatycka opłaca się Europie? Tak, doszli do wniosku eksperci i politycy z Białorusi, Kazachstanu i Rosji – entuzjaści projektu. – Oczywiście, nie wszyscy w naszych krajach popierają integrację, ale to normalne tam, gdzie jest demokracja – usłyszeliśmy. Unię Euroazjatycką starano się pokazać jako projekt ekonomiczny, o geopolityce nikt nie wspominał.

13:00 – 14:00 Cyber-wybory: krótka tradycja, dynamiczny rozwój – relacja Karoliny Demus

Może nikt nie podał dokładnej recepty „jak wygrać” (w końcu to tajemnica sztabów wyborczych), ale wszyscy stwierdzili, że udział polityków w mediach społecznościowych działa

14.25 – 15.25 Świetlana przyszłość e-dystrybucji? – relacja Karoliny Demus

E-dystrybucja w natarciu: chwilę po tym, gdy Lech Wałęsa brał udział w panelu „Tworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego dla i wraz z konsumentami – nadszedł czas by stawić czoła wyzwaniom i cieszyć się z korzyści!”, Paweł Szymański, prezes RUCHu S.A., spółki, która pod koniec sierpniowe dokonała startegicznego posunięcia (zakup większościowych akcji NetPress Digital, do której należy Nexto.pl – największa polska platforma sprzedaży e-wydawnictw) i Jacek Nieweglowski, Członek Zarządu ds. Strategii w P4 (Play), roztaczali wizję rozwoju e-dystrybucji i wprowadzanie opłat za „kontent” w dobie postępującej cyfryzacji książek i gazet.

15.30-17.00 Sesja plenarna: Kryzys demokracji – w poszukiwaniu przywództwa – relacja Karolina Demus

Po czterech latach wyraźnie widać, że kryzys ma różne oblicza, ale sprzężenie wewnątrzunijne nie oszczędzi nikogo przed jego efektami. Problemy zdiagnozowane po 2008 roku trwają, rozwiązań dla Europy zrzeszonej w Unii na poziomie systemowym wciąż nie ma, chociaż „prace mają miejsce”.

 

Facebook Comments

Redaktor Naczelny portalu Eastbook.eu 2012-2014. Absolwent Instytutu Europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Warszawie. Stypendysta programu LLP Erasmus na malowniczo brzmiącym Eötvös Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie. Gdy się zorientował, że będzie kolejnym humanisto-politologiem, skręcił na Wschód i zaczął specjalizować się w tematyce Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Uwielbia podróże i koszykówkę. Nie przepada za operowaniem absolutami.

Load all