Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK

Paweł Charkiewicz

  • Joined2010 Feb 14
  • Articles881

Rodowity Podlasiak z dziada, Poleszuk z pradziada. Z wykształcenia politolog(AP) i europeista(UW). Obecnie kończy edukacje w Studium Europy Wschodniej UW. Samozwańczy spec od Ukrainy i mniejszości narodowych w Polsce. Notoryczny eksplorator Krymu. Miłośnik Azji Centralnej. Ostatnio amator Kaukazu. Zna języki polski, angielski, rosyjski i ukraiński.

By the author

Results: 165
Load more