Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Krzysztof Łątka

Krzysztof Łątka

    • Joined2013 Mar 25
    • Articles10

    Magister zarządzania i marketingu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1995 - 2005 dziennikarz lubelskich mediów. Od 2006 roku pracuje w lubelskim magistracie, wcześniej jako Sekretarz Miasta, obecnie na stanowisku Dyrektora Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych. Specjalizuje się w projektach transgranicznych z partnerami ze Wschodu. Lider linii "dobre rządzenie" w Centrum Kompetencji Wschodnich powołanym przez Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Dyrektora UNDP w Polsce.

    By the author

    Results: 1