Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK

Krzysztof Kolanowski

    • Joined2013 Mar 7
    • Articles11

    Krzysztof Kolanowski jest dyrektorem Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii, które dostarcza wszelkich potrzebnych informacji (know-how) władzom lokalnym, które mają pomysł na wdrożenie projektu, ale wciąż szukają zagranicznych partnerów i możliwości finansowania. Centrum jest projektem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

    By the author

    Results: 1