Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK

Krzysztof Nieczypor

Editor at Eastbook.eu
  • Joined2010 Mar 8
  • Articles1345

Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich UW oraz podyplomowych Studiów Wschodnich w Studium Europy Wschodniej.

By the author

Results: 145
Load more