Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK

Paweł Zalewski

    • Joined2012 Mar 7
    • Articles13

    Paweł Zalewski (1964) poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego PE, absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, działacz NZS, w latach 1989-91 doradca Ministra Edukacji Narodowej, związany ze środowiskami konserwatystów, poseł na Sejm I, V i VI kadencji, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, zaangażowany na rzecz zbliżenia Ukrainy do UE. W 2011 r. zajął 5. miejsce w prestiżowym rankingu TOP 10 lobbystów Ukrainy na świecie, sporządzonym przez kijowski Instytut Polityki Światowej, w oparciu o opinie 50-ciu niezależnych ekspertów międzynarodowych i ukraińskich. Od 24 stycznia 2013 r. współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa.

    By the author

    Results: 3