Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Paweł Purski

Paweł Purski

  • Joined2010 Feb 14
  • Articles91

  Absolwent filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiował na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Rosja/Azja Centralna. Stażysta m.in. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Był pierwszym redaktorem naczelnym Eastbooka, a następnie przez prawie cztery lata współpracował z posłem do PE Pawłem Kowalem. Obecnie Przewodniczący Rady Fundacji Wspólna Europa. Zawodowo zajmuje się komunikacją strategiczną.

  Tematy autora: Articles, Partnership, Politics, Ukraine,

  By the author

  Results: 1