Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK

Ryhor Astapenia

    • Joined2011 Dec 29
    • Articles4

    Szczery Białorusin. Student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta programu K. Kalinowskiego dla osób nie mogących studiować na Białorusi ze względu na swoje polityczne poglądy. Interesuje się integrację europejską.

    By the author

    Results: 1