Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Tomasz Kobylański

Tomasz Kobylański

    • Joined2013 Jun 4
    • Articles15

    Dziennikarz freelancer. Publikował m.in. na łamach polskich tygodników "Polityka", "Wprost", "Przekrój" oraz ukraińskiego "Dzerkała Tyżnia". Absolwent ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Student kierunku europeistyka, specjalność: Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach (także na krakowskim UJ).

    By the author

    Results: 5