Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK

Adam Kowalczyk

  • Joined2013 Oct 28
  • Articles3

Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziale Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, magistrant studiów euroazjatyckich w INP UW. Pracował między innymi jako konsultant w dziedzinie marketingu politycznego oraz koordynator projektów w Fundacji Energia dla Europy. Odbywał staże m.in. w Kancelarii Prezydenta oraz Sejmie RP. W 2013 r. pełnił funkcję sekretarza redakcji w tygodniku idei "Nowa Konfederacja". Współpracuje w zakresie bieżących analiz międzynarodowych z Fundacją Dyplomacja i Polityka.

By the author

Results: 2