Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK

Joanna Kozioł

    • Joined2012 Nov 5
    • Articles53

    Skończyłam kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim oraz tłumaczenia i wiedzę o tłumaczeniach na Mińskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym. Obecnie pracuję jako nauczycielka polskiego w Mińsku. Tłumacz białoruskich dramatów. Mieszkam w Mieście Słońca.

    By the author

    Results: 2